ENERGINN QUIZ

Prawidłowe odpowiedzi na pytania quizu

Blok trzeci: Energetyka cieplna

Ambicje Veolia to
Które z poniższych postaw sprzyjają innowacjom?