ENERGINN QUIZ

Prawidłowe odpowiedzi na pytania quizu

Blok drugi: Nasza teraźniejszość

Jaką technologię do identyfikacji produktów wykorzystuje się w BML?
Ile godzin w ciągu roku funkcjonuje oświetlenie uliczne?