ENERGINN QUIZ

Prawidłowe odpowiedzi na pytania quizu

Blok pierwszy: Rozwiązania przyszłości

Biorąc pod uwagę aktualne prawodawstwo, czy można sterować dronem zdalnie, z oddalonego centrum kontroli misji?
Infrastruktura dystrybucyjna którego polskiego miasta posłużyła jako przykład demonstracyjny w usłudze opracowywanej przez PCSS dla Enei Operator, polegającej na przewidywaniu zagrożonych fragmentów sieci, w oparciu o dane pogodowe?
W jakich krajach realizowane są projekty pilotażowe programu eNeuron?