ENERGINN QUIZ

Prawidłowe odpowiedzi na pytania quizu

Blok drugi: Sieć dystrybucyjna

Który z czynników nie jest brany pod uwagę w ramach obliczeń w algorytmie optymalizacji inwestycji?
Sieci rozdzielcze AC w porównaniu z sieciami DC:
Jaka technologia bateryjnych magazynów energii jest aktualnie najpopularniejsza?